Nyilvántartási szám: 01-0784-05;  Engedélyszám: MKEH-PMFH-MFO/879-2/2016

Célcsoport

A tartályok
 • gyártásával,
 • helyszíni technológiai szerelésével, javításával,
 • szivárgásvizsgálatával,
 • kivitelezésével,
 • tisztításával,
 • időszakos vizsgálatával,
foglalkozó cégek munkatársai, akik már rendelkeznek tartályvizsgáló  szakképesítéssel.

A továbbképzés célja

 • A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet 1. számú mellékletét képező Műszaki Biztonsági Szabályzatban meghatározott tartályvizsgálói munkaterülethez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges követelmények változásainak megismerése, s a megváltozott szakmai követelmények alkalmazására való képesség kialakítása.

A részvétel feltételei

 • szakirányú iskolai végzettség,
 • tartályvizsgáló szakképesítés,
 • szakirányú szakmai gyakorlat,
 • egészségügyi alkalmasság.

Főbb témakörök

 • jogszabály, hazai és nemzetközi szabvány-változások
 • új anyagvizsgálati módszerek
 • kockázatelemzési és kockázatértékelési módszerek
 • villamos biztonságtechnikai követelmények
 • tapasztalatcsere

A tanfolyam tervezett

 • időtartama 3 nap
 • óraszáma 24 óra
 • időbeosztása naponta 8 órában

Tervezett kezdés

 • Igény szerint

A tanfolyam helyszíne

 • Magyar Tudományos Akadémia Kutatóház
 • (MTA Kutatóház)
 • 1112 Budapest, Budaörsi u 45.

A számonkérés formája

 • Szóbeli és írásbeli vizsga a MKEH és a Magyar Tartálytechnikai és Nyomástartó Berendezés Szövetség Tanácsadó és Tanúsító Testületének vizsgabizottsága előtt.
Az eredményes vizsgát követően a hallgatók továbbképzési igazolást kapnak.

A kiállított igazolás érvényessége 5 év.

Kérdéseire készséggel válaszolunk akár telefonon, akár e-mailen!

Telefonszám: +36-1-277-0732;  +36-30-595-8652
E-mail cím: oktatas@agmi.hu
Levélcím: 1211 Budapest, Központi út 24-26.

A letölthető jelentkezési lapot kitöltve, cégszerűen aláírva juttassa el hozzánk fax-on vagy e-mailen!

Jelenkezési lap