Nyilvántartási szám: 01-0784-05;  Engedélyszám: MKEH-PMFH-MFO/879-1/2016.

Célcsoport

A tartályok
 • gyártásával,
 • helyszíni technológiai szerelésével, javításával,
 • szivárgásvizsgálatával,
 • kivitelezésével,
 • tisztításával,
 • időszakos vizsgálatával,

foglalkozó cégek munkatársai.

Képzés célja:

 • A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet 1. számú mellékletét képező Műszaki Biztonsági Szabályzatban meghatározott tartályvizsgálói munkaterülethez tartozó legjellemzőbb feladatkörök betöltéséhez szükséges ismeretek megszerzése.

A részvétel feltételei

 • Alsó korhatár: betöltött 25. életév
 • Egészségügyi alkalmasság

Szükséges kompetenciák:

 • megfelelően éles látás (szakorvosi igazolással)
 • magasban végzendő munka
 • zárt, szűk térben végzett munka
 • megfelelő fizikai kondíció
  (A kompetenciák megfelelőségének igazolása foglalkozás-egészségügyi /üzemorvosi/ vizsgálat alapján történik.)
 • Szakirányú felsőfokú műszaki végzettség, vagy szakirányú középfokú műszaki végzettség

A szakirányú iskolai végzettséghez kapcsolódó kritériumok:

a.) Szakirányú okleveles gépészmérnök (5 éves képzésben) vagy MSc fokozat és 2 éves szakirányú műszaki szakmai tapasztalat, ezen belül legalább 1 év tartályvizsgáló mellett megszerzett szakmai tapasztalat.

Igazoló iratok:

 1. oklevél
 2. gyakorlati tevékenység igazolása
b.) Gépészmérnök (3-4 éves főiskolai végzettség vagy BSC fokozat) és 3 éves szakirányú műszaki szakmai tapasztalat, ezen belül legalább 1 év tartályvizsgáló mellett megszerzett szakmai tapasztalat.

Igazoló iratok:

 1. oklevél
 2. gyakorlati tevékenység igazolása
Korlátozás bejegyzésével kaphat bizonyítványt az olyan szakirányú felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező szakember, aki 3 éves szakirányú szakmai tapasztalattal rendelkezik, de a tartályvizsgáló melletti 1 éves szakmai tapasztalatot nem igazolt. Az 1 éves szakmai tapasztalat igazolása után kérheti a korlátozás feloldását
Igény esetén szakirányú középfokú műszaki végzettséggel és 5 éves szakirányú műszaki szakmai tapasztalattal, ezen belül legalább 1 év tartályvizsgáló mellett megszerzett szakmai tapasztalattal is felvehető résztvevő. (Korlátozás a bizonyítványban: „a megszerezhető szakképesítés nem jogosít vizsgálati technológia kidolgozására és vizsgálati jegyzőkönyv kiértékelésére.”)
Szakirányú középfokú végzettségnek minősül:
 • gépésztechnikus vagy érettségi és valamely szakirányú műszaki szakmai végzettség együttesen.
 • Végzettségtől függő gyakorlat.

Főbb témakörök

 • Általános ismeretek
 • Tartály szerkezetek
 • Tárolótartály meghibásodások és vizsgálatok

A tanfolyam tervezett

 • időtartama 8 nap
 • óraszáma 64 óra
 • időbeosztása naponta 8 órában

Tervezett kezdés

 • Igény szerint

A tanfolyam helyszíne

 • Magyar Tudományos Akadémia Kutatóház
 • (MTA Kutatóház)
 • 1112 Budapest, Budaörsi u 45.

A számonkérés formája

 • Szóbeli, írásbeli, gyakorlati vizsga a MKEH és a Magyar Tartálytechnikai és Nyomástartó Berendezés Szövetség Tanácsadó és Tanúsító Testületének vizsgabizottsága előtt.

Az eredményes vizsgát követően „Tartályvizsgáló” megnevezésű képesítés (bizonyítvány) szerezhető.

A vizsga érvényessége 5 év, amely továbbképzéssel hosszabbítható meg.

Kérdéseire készséggel válaszolunk akár telefonon, akár e-mailen!

Telefonszám: +36-1-277-0732;  +36-30-595-8652
E-mail cím: oktatas@agmi.hu
Levélcím: 1211 Budapest, Központi út 24-26.

A letölthető jelentkezési lapot kitöltve, cégszerűen aláírva juttassa el hozzánk fax-on vagy e-mailen!

Jelenkezési lap

Jelenkezés vizsgára