Nyilvántartási szám: 01-0784-05

Célcsoport

Olyan munkatársak képzése, akik rosszullét vagy baleset esetén azonnal segíteni tudnak kollégáikon, és adott esetben ezzel életet menthetnek.

A képzés célja

Olyan elméleti is gyakorlati ismeretek megszerzése, melyek birtokában a hallgatók képessé válnak a munkahelyi elsősegélynyújtásra.

A részvétel feltétele

  • általános iskolai végzettség

Főbb témakörök

  • Elsősegélynyújtás általános szabályai
  • Alapvető életműködések és vizsgálata
  • Fogalom meghatározások
  • Belgyógyászati balesetek
  • Leggyakrabban előforduló mérgezések.

A tanfolyam tervezett

időtartama 1 munkanap
óraszáma 8 óra

Tervezett kezdés

  • Igény szerint

A tanfolyam helyszíne

Elmélet és gyakorlat
AGMI ZRt Oktatási Kabinet
1211 Budapest, Duna lejáró 5. I. emelet
A volt Csepel Művek Gyártelepen, az AGMI ZRt Anyagvizsgáló Épületében,
a körforgalomnál,
vagy
a Megrendelő által kijelölt helyszínen.
Ebben az esetben külön egyedi árajánlat alapján tudjuk a jelentkezést regisztrálni!
Kérjen most árajánlatot a saját helyszínen tartandó képzésre!

Árajánlatot kérek

A számonkérés formája

  • írásbeli tesztvizsga és gyakorlat

A tanfolyam elvégzésével a cégek jogszabályban előírt kötelezettségeknek felelnek meg. (1993. XCIII. Tv; 3/2002 (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet – munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi, szervezési feltételeinek, illetve kiképzett elsősegélynyújtásra kijelölt személy biztosítása.)

Oktatóink, gyakorlatvezetőink és vizsgáztatóink a szakma neves képviselői.

Kérdéseire készséggel válaszolunk akár telefonon, akár e-mailen!

Telefonszám: +36-1-277-0732;  +36-30-595-8652
E-mail cím: oktatas@agmi.hu
Levélcím: 1211 Budapest, Központi út 24-26.

A letölthető jelentkezési lapot kitöltve, cégszerűen aláírva juttassa el hozzánk fax-on vagy e-mailen!

Jelenkezési lap