Nyilvántartási szám: 01-0784-05

Célcsoport

A  45/2011 (XII. 7.) BM rendelet 1. számú mellékletében az 1-3. pont alatt felsorolt foglalkozási ágakban dolgozók.

 1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
 2. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.
 3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.

A képzés célja

A jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakhoz és munkakörökhöz kötött tűzvédelmi ismeretek átadása.

A szakvizsgára bocsátás feltételei

 • Szakvizsgára az a személy bocsátható, aki az oktatási tematika szerint megtartott felkészítő tanfolyamon vagy továbbképzésen részt vett.

Főbb témakörök

 • tűzvédelmi jogszabályok;
 • általános és foglalkozási ágazathoz, munkakörökhöz kapcsolódó speciális tűzvédelmi ismeretek;

A tanfolyam tervezett

 • Időtartama 1 munkanap
 • Időbeosztása 5 óra (elemélet), 3 óra (egyéni felkészülés)

Tervezett kezdés

 • Igény szerint

A felkészítő tanfolyam és a szakvizsga helyszíne

AGMI ZRt Oktatási Kabinet
1211 Budapest, Duna lejáró 5. I. emelet
A volt Csepel Művek Gyártelepen, az AGMI ZRt Anyagvizsgáló Épületében, a körforgalomnál

A számonkérés formája

 • Írásbeli vizsga

Megszerezhető okmány

 • Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány

A bizonyítvány érvényessége  5 év

 

Kérdéseire készséggel válaszolunk akár telefonon, akár e-mailen!

Telefonszám: +36-1-277-0732;  +36-30-595-8652
E-mail cím: oktatas@agmi.hu
Levélcím: 1211 Budapest, Központi út 24-26.

A letölthető jelentkezési lapot kitöltve, cégszerűen aláírva juttassa el hozzánk fax-on vagy e-mailen!

Jelenkezési lap