(a 487/2015.(XII. 30. Korm. Rendelet alapján)

Nyilvántartási szám: 01-0784-05;  Engedélyszám: OAH-SV-0183/2016

A képzés célja

Az atomenergia alkalmazási körébe tartozó tevékenységek elvégzéséhez szükséges – jogszabályban meghatározott- szakmai képesítés megszerzése

Célcsoport

 • az ionizáló sugárzást alkalmazó ipari-, radiológiai munkaterületen sugárforrással dolgozók, akik a sugárforrást önállóan kezelik, illetőleg ilyen munkakört felügyelnek
 • a veszélyhelyzeti munkavállalók azon csoportja, akik veszélyhelyzeti sugárzási helyzet értékelésében működnek közre.

Főbb témakörök

Bővített fokozatú képzés

 • Sugárfizikai és dozimetriai ismeretek
 • Sugárbiológiai ismeretek
 • Általános sugárvédelmi ismeretek, dóziskorlátok
 • Nukleáris védettségi ismeretek
 • Választott irányú sugárvédelmi ismeretek
 • Gyakorlati méréstechnika
 • Konzultáció

A tanfolyam tervezett óraszáma

 • 20 óra

Bővített fokozatú továbbképzés

 • Sugárfizikai és dozimetriai ismeretek
 • Sugárbiológiai ismeretek
 • Általános sugárvédelmi ismeretek, dóziskorlátok, jogszabályi háttér, baleset-elhárítás
 • Nukleáris védettségi ismeretek
 • Szakirányú speciális sugárvédelmi ismeretek
 • Gyakorlat
 • Konzultáció

A tanfolyam óraszáma 

 • 15 óra

Tervezett kezdés 

 • 2017. május 16-18.

Igény szerint más időpontokban is.

A tanfolyam helyszíne

Elmélet és gyakorlat
AGMI ZRt Oktatási Kabinet
1211 Budapest, Duna lejáró 5. I. emelet
A volt Csepel Művek Gyártelepen, az AGMI ZRt Anyagvizsgáló Épületében,
a körforgalomnál,

vagy
a Megrendelő telephelyén, kihelyezett formában.

A számonkérés formája: 

 • A tanfolyamot követően szóbeli vizsga
 • A vizsgabizottság elnökét a sugárvédelmi szakértők közül az OAH jelöli ki.

A bizonyítvány érvényessége az eredményes vizsgától számított 5 év.

Ezt követően a munkavállalónak továbbképzésen kell részt vennie.

Kérdéseire készséggel válaszolunk akár telefonon, akár e-mailen!

Telefonszám: 06 1 425-0761, 06 1 278-0755, 06 30 251 79 09, 03 30 721 58 54
Fax-szám: 06 1 278-0756
E-mail cím: oktatas@agmi.hu
Levélcím: 1211 Budapest, Központi út 24-26.

A letölthető jelentkezési lapot kitöltve, cégszerűen aláírva juttassa el hozzánk fax-on vagy e-mailen!

Jelenkezési lap